Terra Madre Terra Madre - Choose your language Ministero delle politiche agricole forestali Regione Piemonte Comune di Torino Slow Food
 
 Consenso privacy
Comunicati Italia
Terra Madre Balkan 2010
 
Prvi skup Terra Madre mreže sa Balkana će biti održan na Univerzitetu u Sofiji (Bugarska) od 16-18 Jula 2010.

Terra Madre je svjetski skup pokrenut od strane Slow Food-a 2004 godine u Torinu, Italija. Okuplja farmere i proizvođače hrane zajedno sa kuharima, akademicima i mladima kako bi raspravljali kako zajednički poboljšati sistem prehrane i proizvesti hranu na održiv, dobar, čist i pošten način.
Od prvog sastanka, druženja su nastavljena na globalnom i nacionalnom planu, rezultirajući projektima koji promovišu razmjenu znanja u svijetu.

Terra Madre Balkan 2010 je prvi sastanak te vrste koji ujedinjuje zajednice iz nekoliko zemalja regiona. Zemlje Balkana dijele slične i jedinstvene tradicije vezane za hranu i imaju slične socio-ekonomske uslove. Zbog toga, briga o ruralnom naslijeđu zahtijeva zajedničko zalaganje koje ne poznaje državne granice.

Danas, Slow Food i Terra Madre mreža su duboko ukorijenjeni u regiji i čine veliku grupu; 500 članova Slow Food-a, 9 Slow Food Presidia, 47 Terra Madre zajednica, 8 edukativnih programa o hrani i okusima u školama i 20 kuhara. Slow Food direktno podržava više od 20 projekata u zemljama regiona, od malih lokalnih proizvođača kojima prijeti zaborav do prepoznavanja i bilježenja tradicionalnih proizvoda, od promovisanja kratkog lanca dostave hrane do edukativnih programa vezanih za hranu i okus u školama.

Balkanska mreža se sastaje u Sofiji kako bi raspravljali o bitnim problemima u vezi s hranom, jačali veze i razmijenili vještine i iskustva. Održat će se konferencije i radionice fokusirane na održivoj proizvodnji hrane, raditi na podizanju svijesti potrošača kroz radionice okusa, razvoj održivog ruralnog turizma i promocija bogatog gastronomskog naslijeđa regiona. Preko 160 delegata iz 10 zemalja će uzeti ućešće: Albanija (10 predstavnika), Bosna i Hercegovina (25), Bugarska (44). Hrvatska (8), Grčka (5), UNMIK Kosovo (3), Makedonija (15), Rumunija (30), Srbija (8) i Turska (12).

Kao poseban dio događaja, izložbeni prostor će biti postavljen u Botaničkom Vrtu u Sofiji, sa širokim spektrom aktivnosti koje će biti otvorene za posjetitelje, od degustacije hrane, kulinarskih majstorija, do aktivnosti koje će biti usmjerene ka djeci i mladima.

Događaj organizira Asocijacija Slow Food Convivia u Bulgaria zajedno sa Slow Food International, uz podršku Bugarskog Ministarstva za poljoprivredu, Ministarstva okoliša i voda, Ministarstva obrazovanja, mladih i nauke, Opštine Sofija, Botaničkog Vrta Univerziteta u Sofiji, i Koalicije "Clean Food Fair Livelihood". Business Meetings Ltd. Kompanija će pružiti logističku podršku organizaciji događaja.

Za dodatne informacije:
www.slowfood.com
www.terramadre.org
www.slowfoodfoundation.org

Michele Rumiz
Slow Food – Coordinator for Balkan Countries
+39 0172 419 746; m.rumiz@slowfood.it

Elisa Virgillitto
Slow Food – Press Office
+39 0172 419 666, e.virgillito@slowfood.it

Dessislava Dimitrova
Event Coordinator and Slow Food International Councillor
+359 885 432 540; ecoark@yahoo.com


 
 
Fondazione Terra Madre C.F. 97670460019 • Note legali Powered by Blulab